بولتن ساز میکسنا

bulletinسامانه رصد اخبار میکسنا این امکان را به شما می دهد تا اخبار مورد نظر خود را به صورت بولتن خبری درآورید و آنها را در قالب های html و word بر روی سیستم خود ذخیره نمایید.

علاوه بر این می توانید بسته های خبری ایجاد شده را توسط پست الکترونیک برای اعضای خبرنامه خود ارسال نمایید.

order